INTERNACIONAL

VOZNI PARK

JUMBO TANDEMI

Svi kamioni su visokogabaritni sa zapreminom od 120m³. Visina tovarnog prostora je 3,2 m, a kapacitet je 38 euro paleta. Sva vozila su opremljena GPS lokatorima i osigurana su CMR sistemom.

12 TONA

21,5 TONA

23 TONE

MEĐUNARODNI
TRANSPORT KAMIONIMA

Transport robe u Zapadnoj i Srednjoj Evropi